אביב אלגור: חברות במשבר – איך מגבשים אסטרטגיה טובה?

אביב אלגור: חברות במשבר – איך מגבשים אסטרטגיה טובה?

למה נקלעות חברות רבות לקשיים שעלולים להיות אקוטיים ואף לאיים על קיומן? סיבה מרכזית לכך היא משהו שלא עובד במודל העסקי שלהן ולפיו הן פועלות שנים רבות.

המשברים הללו עלולים לקרות בכל חברה, מסביר איש העסקים, אביב אלגור, שחלק ניכר מפעילותו העסקית מוקדש להבראת מפעלים וחברות. ישנן חברות שבהן המשבר מגיע בעקבות החלטות שגויות שהתקבלו ומתעלמות ממצב השוק או מהמגבלות שלהן עצמן.

המודל העסקי של חברות

משברים רבים, כפי שכבר צוין כאן, נובעים משיבוש במודל עסקי – כלומר הצורה שבה חברה פועלת הן כלפי השוק והן מבחינה פנים-ארגונית. מדובר בהחלטות ובקווים המנחים את התנהלות החברה. בין הגורמים החשובים בקביעת מודלים עסקיים, לפי אביב אלגור:

  • אפשרויות ניהול יעילות של אנשי הארגון
  • מבנה הבעלות של הארגון
  • ביקוש גמיש או קשוח למוצר / שירות
  • מצב התחרות בשוק ואופי המתחרים

כניסה ויציאה ממשבר של חברה

מספיקה בעיה בגורם אחד במודל העסקי של חברה כדי להוביל לקושי כלכלי שהולך ומעמיק. חשוב, גם אם לאחר מעשה, לזהות מתי התהליך הבעייתי החל, באמצעות בדיקת קבלת ההחלטות בחברה. המסקנה היא שבדיקה של הגורמים השונים במודל העסקי, צפויה להיטיב עם החברה ולאפשר לה להשתחרר מהמשבר באופן הדרגתי. אביב אלגור מסביר כי כדי לעשות זאת, מומלץ לבחון לאחור את התהליכים וההחלטות שהתקבלו, כדי להגיב לבעיות בצורה מהירה שתמנע הידרדרות.

האמצעים לפתרון המשבר מתאפשרים רק לאחר שהבעיה מאותרת ולאחר מכן מבוצע שינוי במודל העסקי. השלבים לשינוי בדרך כלל כוללים בחינה מדוקדקת של גורמי ההידרדרות, שינוי כל מרכיבי המודל העסקי, מיפוי של יכולת החברה להשיא רווחים, מיפוי החובות השונים של החברה וסיכום התוצאות למודל עסקי חדש.

המציאות תחת מודל עסקי חדש

אביב אלגור מציין שלא תמיד קל לתפקד במודל עסקי אחר, שאנשי החברה לא היו מורגלים אליו, אך כל אדם בארגון צריך לאמץ את ההתנהלות החדשה במסגרת המגבלות. כמו כן, מומלץ להירתם כדי להשיג את המטרות המשותפות לארגון ולקבל החלטות באופן מודע, אסרטיבי ומחובר לקרקע.

כתוב/כתבי תגובה